22.7.2024

Mediakort

Sportpressen

utkommer 3 gånger i året. Upplaga 40.000 st, sommartidningen 60.000 st.

Distribution: Åbo, Reso, S:t Karins, Nådendal, Salo (Salo, Halikko, Bjärnå), Sagu, Pargas (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö), Kimitoön (Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd), Hangö, Raseborg (Ekenäs, Karis, Pojo), Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Lojo, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo, Borgå, Pernå, Lovisa, Karleby, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad.

Distribution i ca 300 affärer, shoppingcenter, kiosker, butiker, kaféer, restauranger, hotell, turistbyråer och gästhamnar…

TIDNINGAR 2021

Sportpressen Vår 5.3.2021, Deadlinen 22.2, annons@sportpressen.fi

Sportpressen Sommar 18.6.2021, Deadlinen 4.6, annons@sportpressen.fi

Sportpressen Höst & Vinter 15.10.2021, Deadlinen 6.10, annons@sportpressen.fi


ANNONSPRISER I TIDNINGEN

  • 2/1 sida 3450 € + moms 24% (bredd 528 mm x höjd 375 mm)
  • 1/1 sida 1940 € + moms 24% (b 254 x h 375)
  • 1/2 sida 980 € + moms 24% (b 254 x h 185) el. (b 125 x h 375)
  • 1/4 sida 530 € + moms 24% (b 125 x h 185) el. (b 254 x h 90)
  • 1/6 sida 330 € + moms 24% (b 39 x h 375) el. (b 82 x h 185)
  • 1/8 sida 280 € + moms 24% (b 125 x h 90) el. (b 82 x h 139) el. (b 254 x h 42)
  • 1/12 sida 185 € + moms 24% (b 82 x h 90) el. (b 39 x h 185)
  • 1/24 sida 95 € + moms 24% (b 39 x h 90) el. (b 82 x h 42)

Sista sidan 2875 € + moms 24% (b 254 x h 375).
Första sidan 5000 € + moms 24% (b 254 x h 375). (enligt överenskommelse)
Bestämd plats -tillägg: +35%.

Rabatter: Reklambyrårabatt -15%, årsavtalrabatt -10% för små annonser, för 1/2 sides eller större annonser är årsavtalrabatten 15%.

WWW.SPORTPRESSEN.FI

Annonsbannerpriser
(se under skild rubrik):

SPORTPRESSEN – papperstidningen

Annonsmaterial & tryckning:
Offsetrotation, tabloid

Tryckeri: Salon Lehtitehdas
Färger: 55 g/m2, ljuskod 80
Höjd: 400 mm (tryckyta 375 mm)
Bredd: 280 mm (tryckyta 254 mm)
Spalter: 6
Spaltbredd: 39 mm (+ 4 mm)
OBS! Tidningen i 4-färg så annonserna kan vara i färg utan tilläggskostnad.
Materialet helst elektroniskt per e-post som Indesign-, Illustrator-, Pdf-dokument. Obs! texttypsnitten bifogade eller konverterat, även fotografier m.fl. länkade objekt.

Annonsdeadlines:
Färdigt annonsmaterial senast 9 dagar före publiceringsdatum om ej annat överenskommet skriftligt.
Annonsreservationer och material för annonsframställning senast 14 dagar före publiceringsdatum om ej annat meddelats eller överenskommet skriftligt.

Annulleringar och förseningar:
För annonser som annulleras efter annonsreservationsdatumet faktureras 30% av det överenskomna priset. För försenade materialleveranser faktureras 15% av det överenskomna priset.

Faktureringsvillkor:
Fakturering normalt 14 dagar netto från publicering om ej specialvillkor gällande detta är nämnt i tjänstevillkoren. Till alla annonspriser tillkommer faktureringstillägg 5 € + moms 24%/annons. För årsavtalskunder tillkommer ej faktureringstillägg. Till faktureringstillägget hör att man får ett exemplar av tidningen med fakturan. Dröjsmålsränta enl. gällande bestämmelser. (Gäller både tidningen och nyhetsportalen www.sportpressen.fi)

Ansvarig utgivare och redaktion:

Sportpressen (Förlags Ab Lindan Kustannus Oy)
Chefredaktör: Michael Nurmi, 040 550 4548
Annonsförsäljning: Michael Nurmi (alla regioner), Stig Mattsson (Nyland), Torsten Wulff (Åland), 
Redaktionen:
tfn 02-421 725, press@sportpressen.fi

Adress: PB 18, 25701 Kimito
Besöksadress: Redaktörsstigen, 25700 Kimito
Tfn: 02-421 725
Fax: (layouter) 02-421 718
E-post: (annonsmaterial): annons@sportpressen.fi
E-post: Pressmeddelanden & artikeltips: abl@abl-kimito.fi
Websida: www.sportpressen.fi

Share this in: