13.6.2024
backlund_artikel

Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har valt Henrika Backlund till ny generalsekreterare. Backlund är 38 år och hemma från Kyrkslätt. Sin magisterexamen i nationalekonomi har hon  avlagt vid Åbo Akademi och sin karriär har hon gjort inom den finska Continue reading